Direct naar de inhoud.

Opleiding Taalcoördinator

Deze training is bedoeld voor docenten en personeel uit het VO en MBO van de scholen uit de regio Noord- en Midden- Drenthe.

Aanleiding
In 2020 is vanuit het regionaal programma VSV en JIKP een project gestart voor het beter toerusten van het onderwijs, vo en mbo, voor taalzwakke- en anderstalige jongeren om zo de succeskansen te vergroten en schoolverlaten tegen te gaan in de regio Noord- en Midden- Drenthe.

Inzet op basisvaardigheden en het terugdringen van laaggeletterdheid vraagt om regie van besturen op concrete doelen en prioriteit geven aan professionalisering van docenten. Een stabiele lange termijnstrategie met een passend taalbeleid is hard nodig om de neergaande trend te keren, aldus de onderwijsinspectie1. Daarom heb ik georganiseerd dat CPS een taalcoördinatortraining komt aanbieden in Assen, met de modules “Taalbeleid in de school” en “Taalbeleid in de klas”.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding tot taalcoördinator:
– ken je de actuele beleidskaders en de wet- en regelgeving over taalbeleid in VO en MBO scholen
– heb je zicht op het ontwikkelen van een taalbeleidsplan voor je eigen school/locatie
– heb je een aanzet geschreven voor het taalbeleidsplan van jouw school/locatie
– heb je een analyse gemaakt van de beginsituatie voor de implementatie van een taalbeleidsplan op jouw school/locatie
– heb je geleerd wat een effectieve en taalrijke didactiek is met extra aandacht voor de vier taaldomeinen en daarbij behorende leerlijnen van het wettelijk vastgestelde referentiekader taal
– kun je je collega’s praktisch aan de slag laten gaan met de toepassing van effectieve, taalrijke didactiek met aandacht voor de integratie van alle vier de taalvaardigheden
– kun je je collega’s observeren in de klas in het kader van taalrijke didactiek ofwel taalbewust lesgeven
– ken je de basiselementen van training, coaching en feedback geven van collega’s om hen te helpen de focus op taal in hun lessen te verfijnen
– heb je geleerd hoe je met de verschillende partijen binnen de school/organisatie kunt communiceren om veranderingen in taalbeleid teweeg te brengen

Globale inhoud en opzet
De opleiding wordt in 8 dagdelen aangeboden op donderdagmiddagen van 14:00 tot 17:00 in Assen.
Ieder dagdeel staat er een thema centraal:
18 januari 2024 Dagdeel 1: de rol van taalcoördinator en visie op taalbeleid en kaders van het taalbeleidsplan
15 februari 2024 Dagdeel 2: gegevensanalyse en doelen voor het taalbeleid
29 februari 2024 Dagdeel 3: leiderschap en communicatie bij verandering in taalbeleid
4 april 2024 Dagdeel 4: gespreksvaardigheden bij ontwikkeling van taalvaardigheid bij collega’s
16 mei 2024 Dagdeel 5: Domeinen van taalontwikkeling en ingrediënten van taalgericht vakonderwijs
13 juni 2024 Dagdeel 6: Taalbevordering in de vakken met taalrijke didactiek met differentiëren en formatief handelen
19 september 2024 Dagdeel 7: Coachen van collega’s op taal in de les
31 oktober 2024 Dagdeel 8: Taal activerende didactiek in de vakken

Financiën en succesvoorwaarden
De kosten voor de geïnteresseerde scholen zal € 1.250,- per deelnemer zijn.
Het is aan de scholen zelf om met de deelnemende medewerkers hier een scholingsovereenkomst / contract voor te maken met een inspanningsverplichting en eventuele afspraken met de deelnemers. Een aanrader is om hierin op te nemen dat de deelnemer taalbeleid voor de school zal maken tijdens dit traject.
Daarnaast is het aanbevolen om te kijken of dit vergoed kan worden onder de subsidies voor basisvaardigheden.
De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.
De deelnemers zijn alle bijeenkomsten aanwezig.
De deelnemers zijn vrijgesteld van andere werkzaamheden tijdens de bijeenkomsten.
De deelnemers worden ondersteund en gefaciliteerd door de school/locatie voor uitvoering van onderdelen van deze opleiding en het ontwikkelen van taalbeleid.
De deelnemers hebben toegang tot de relevante beleidsstukken en data van de taalontwikkeling en (examen)resultaten van leerlingen.
De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst een laptop mee.

Aanmelden
Ben je enthousiast om hieraan mee te doen meld je dan aan.

Helaas, inschrijving is niet meer mogelijk.

Naar agendaoverzicht

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback

We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.

Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?