Direct naar de inhoud.

Hoogbegaafdheid EXTRA Cursus basisvaardigheden groep 4-8


Basiskennis hoogbegaafdheid groep 4- 8 (Martijn Nouwens – Cedin)

Deze basiscursus bestaat uit fysieke én online bijeenkomsten en drie e-learning-modules die je in je eigen tijd kunt volgen.
De vier bijeenkomsten van 15.00 tot 17.00 uur zijn op:
6 maart 2024 (fysiek)
3 april 2024 (fysiek)
15 mei 2024 (fysiek)
19 juni 2024 (fysiek)

Locatie: CKC De Borgh/MFA Het Hunzehuis, Molenstraat 3 te Borger
Als je je opgeeft voor deze cursus gaan we ervan uit dat je alle bijeenkomsten aanwezig bent.
Inschrijven kan tot 1 februari 2024

Als leerkracht streef je naar zo passend mogelijk onderwijs voor álle leerlingen en daarmee ook voor de hoogbegaafde leerlingen. In deze training ligt de focus op de basisondersteuning in de klas, met de volgende uitgangspunten: 
• Het bieden van gelijke kansen betekent een ongelijk onderwijsaanbod.
• De leerkracht stuurt, regelt en bewaakt het welbevinden van de leerlingen en streeft naar het meest optimale onderwijsproces.
• Een goed klassenmanagement is een voorwaarde voor gedifferentieerd lesgeven.  

In de basistraining worden je basiskennis- en vaardigheden vergroot aan de hand van vier thema’s:
• Signaleren; welke kenmerken kennen we vanuit de literatuur? Welke middelen kun je inzetten ter ondersteuning?
• Passend aanbod: In de bijeenkomst kijken naar de methodes die er gebruikt worden. Welke richtlijnen geven zij voor compacten en verrijken? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat kun je wel of niet compacten? Ook kijken we naar andere vormen van verrijking: het verrijken van bestaande lessen uit de methodes en het gebruiken van andere verrijkingsmaterialen. Waar moet goede verrijking aan voldoen?
• Klassenmanagement: een groep met verschillende beginniveaus vraagt iets van je klassenmanagement. We staan stil bij verschillende instructie-behoeften, dit komt er misschien voor je gevoel ook nog bij. Samen kijken we naar hoe je binnen je bestaande klassenmanagement en instructiemomenten ruimte kunt creëren om ook deze leerlingen te begeleiden.
• Coachen en Begeleiden op proces en product: We bespreken welke begeleidingsbehoefte deze leerlingen hebben en hoe je daar mee om kunt gaan. Ook gaan we in op het begeleiden op proces en product, en waarom dat bij hoogbegaafde leerlingen van belang is.

Je leert tijdens de training van en met elkaar, je wisselt ervaringen uit en je kunt het geleerde direct in de praktijk toepassen, met als doel de basisondersteuning, gebruikmakend van de methodes en materialen die al op je school aanwezig zijn!  

De uiterste inschrijfdatum of het maximum aantal deelnemers is bereikt

Naar agendaoverzicht

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?