Direct naar de inhoud.

Hoogbegaafdheid Cursus basisvaardigheden groep 4-8


Basiskennis hoogbegaafdheid groep 4- 8 (Martijn Nouwens – Cedin)

Deze basiscursus bestaat uit fysieke én online bijeenkomsten en drie e-learning-modules die je in je eigen tijd kunt volgen.
De vier bijeenkomsten van 15.00 tot 17.00 uur zijn op:
24 januari 2024 (fysiek)
28 februari 2024 (online)
27 maart 2024 (online)
8 mei 2024
(fysiek)
Locatie: CKC De Borgh/MFA Het Hunzehuis, Molenstraat 3 te Borger
Als je je opgeeft voor deze cursus gaan we ervan uit dat je alle bijeenkomsten aanwezig bent.
Inschrijven kan tot 1 januari 2024

Als leerkracht streef je naar zo passend mogelijk onderwijs voor álle leerlingen en daarmee ook voor de hoogbegaafde leerlingen. In deze training ligt de focus op de basisondersteuning in de klas, met de volgende uitgangspunten: 
• Het bieden van gelijke kansen betekent een ongelijk onderwijsaanbod.
• De leerkracht stuurt, regelt en bewaakt het welbevinden van de leerlingen en streeft naar het meest optimale onderwijsproces.
• Een goed klassenmanagement is een voorwaarde voor gedifferentieerd lesgeven.  

In de basistraining worden je basiskennis- en vaardigheden vergroot aan de hand van vier thema’s:
• Signaleren; welke kenmerken kennen we vanuit de literatuur? Welke middelen kun je inzetten ter ondersteuning?
• Passend aanbod: een rijk speelleeraanbod is voorwaarde én gevolg voor het jonge kind. Hoe geef je binnen de kleutergroep vorm aan een beredeneerd aanbod? We gaan in op het verrijken van bestaande materialen en inrichting, en kijken naar extra materialen die je kunt inzetten. Ook kijken we hoe je in groep 3 onderbouwd vorm kunt geven aan compacten en verrijken;
• Klassenmanagement: een groep met verschillende beginniveaus vraagt iets van je klassenmanagement. We kijken naar veelgenoemde knelpunten, maar vooral ook naar de mogelijkheden in de kleutergroep en in groep 3 om binnen de bestaande dagroutine tegemoet te komen aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben;
• Begeleiden: bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is het belangrijk te begeleiden op het gebied van uitdaging, zonder uit het oog te verliezen dat bij het jonge kind een brede ontwikkelingsbasis gelegd moet worden. Hoe doe je recht aan zowel het jonge kind als de uitdaging?  

Je leert tijdens de training van en met elkaar, je wisselt ervaringen uit en je kunt het geleerde direct in de praktijk toepassen, met als doel de basisondersteuning, gebruikmakend van de methodes en materialen die al op je school aanwezig zijn!  

Inschrijving HB cursus basisvaardigheden groep 4-8 (Cedin) groep 2

Inschrijven

Om u aan te melden vult u onderstaande informatie in en klikt u op ‘Verzenden’.

Naar agendaoverzicht

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback

We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.

Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?