Direct naar de inhoud.

Informatiemiddag overstap PO naar VO: Passend verwijzen

Jaarlijks wordt door de ‘Werkgroep PO-VO’ een informatiemiddag georganiseerd voor collega’s van het PO en VO, met als doel de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo passend en soepel mogelijk te laten verlopen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van deze twee samenwerkingsverbanden, die beleid voorbereiden en acties uitvoeren voor alle scholen/schoolbesturen in het samenwerkingsverband.

Wij nodigen je van harte uit voor de informatiemiddag waarop het thema ‘Passend verwijzen‘ centraal staat. Het programma bestaat uit een centrale inleiding, een centrale presentatie over de nieuwe route van verwijzen, drie presentaties over wat het voortgezet onderwijs te bieden heeft (waarvan je er één kiest) en een centrale afsluiting met een spreker over inclusiever onderwijs.

Toelichting keuzepresentaties
Tijdens de presentatiekeuze-ronde zijn er drie verschillende presentaties te volgen waarbij collega’s uit het voortgezet onderwijs vertellen over de mogelijkheden die er zijn binnen de stroming:

  • Pro-VMBO
  • Theoretische leerweg (MAVO)-HAVO
  • HAVO-VWO.

Tijdens die presentatie vertellen collega’s van verschillende VO scholen over de mogelijkheden die er binnen die stroming zijn. Wanneer verwijs je bijvoorbeeld naar de HAVO en wanneer naar de MAVO?  Wat zijn in algemene zin typische leerlingkenmerken die bij deze stroming horen? Daarnaast zal worden ingegaan op specifieke richtingen die op sommige scholen binnen een opleiding gekozen kunnen worden. Denk hierbij aan tweetalig onderwijs (TTO) of technasium. Wat houden extra’s in en wanneer zijn deze geschikt voor leerlingen? 
Kom je met collega’s? Verdeel je dan over de verschillende presentaties. De werkgroep zorgt er ook voor dat iedereen de presentaties toegezonden krijgt.

Dit jaar vindt de themamiddag plaats op 1 november 2023, van 15.00 tot 17.00 uur in het Gomarus College, Meester Groen van Prinstererlaan 20 te Assen. 

Meld je hieronder aan voor 14 oktober. Vol is vol. 

Selecteer een geldig formulier Naar agendaoverzicht

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback

We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.

Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?