Direct naar de inhoud.

Studiemiddag Taalbevordering in het VO en MBO

Save the date

Deze studiemiddag, op woensdagmiddag 7 juni 2023 over taalbevordering, is om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen vo- en mbo-scholen. We kunnen van elkaar leren en samenwerken om de taalontwikkeling van taalzwakke leerlingen en NT2-leerlingen te verbeteren. Deze bijeenkomst is bedoeld om de banden te versterken, zowel good practices als knelpunten met elkaar te bespreken, de contacten te onderhouden en met veel kennis en inspiratie weer naar de eigen lespraktijk te gaan.

Globaal programma van 13.00 tot 16.30 uur
Inloop
Spreker Ritzo ten Cate
Handreiking taalbewust lesgeven Nassau College
Informatie PLG
Twee rondes kennisdeling in groepjes met wisselmomenten over o.a. taalbewust lesgeven, doorstroom vo-mbo, leesbevordering, vakoverstijgend werken.
Terugkoppeling kennisdeling met hapje en drankje.

Deze studiemiddag is een initiatief vanuit het regionale programma VSV/JIKP (voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie). In het regionale programma werken VO, MBO, Werkplein Drentse Aa en gemeenten met elkaar samen.

Meer informatie is te verkrijgen bij Freya Freeve: f.freeve@drenthecollege.nl

Inschrijving Taalbevordering 7 juni 2023

Inschrijven

Om u aan te melden vult u onderstaande informatie in en klikt u op ‘Verzenden’.

Naar agendaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacystatement

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?