Direct naar de inhoud.
12 mei 2023 | 1.00 minuten leestijd

Verandering bestuur en toezicht

Verandering bestuur en toezicht

Om meer onafhankelijkheid te brengen in het bestuur en intern toezicht zijn per 1 mei 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de ´governance´ van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Noord- en Midden- Drenthe. Zo zijn er nieuwe statuten opgesteld, is er één onafhankelijk voorzitter benoemd voor de beide toezichthoudende organen (Rob Schuur) en één directeur-bestuurder (Renate Schenk).

Governance is het geheel aan regels, afspraken en principes over de besturing van een organisatie en het intern toezicht hierop. Het gaat over de manier waarop de organisatie bestuurd en geleid wordt. Sinds de start van passend onderwijs is er veel gesproken over de wijze waarop ervoor gezorgd kan worden dat het bestuur van het samenwerkingsverband rekening houdt met alle verschillende belangen. Bij de start van passend onderwijs kregen schoolbesturen de opdracht om samenwerkingsverbanden te vormen. Vanuit die opdracht namen schoolbestuurders vaak ook zitting in het bestuur van de samenwerkingsverbanden. Dat heeft voordelen, omdat passend onderwijs plaatsvindt op scholen en het belangrijk is dat de schoolbesturen zich actief betrokken en verantwoordelijk voelen voor de doelen van het samenwerkingsverband en de samenwerking in de regio. Er werden ook kritische kanttekeningen bij deze constructie gezet. Schoolbesturen zouden misschien hun eigen schoolbestuurlijke belangen voorrang geven en zij zouden misschien te weinig oog hebben voor het belang van leerlingen, elkaars belangen of andere maatschappelijke belangen. Om deze reden is het gewenst om voldoende onafhankelijkheid in het bestuur en toezicht aan te brengen. Binnen de twee samenwerkingsverbanden was dit al in bepaalde mate georganiseerd. Met de nieuwe afspraken wordt dit uitgebreid.

Primair onderwijs

Het samenwerkingsverband primair onderwijs is een vereniging. Er is een nieuw bestuur gevormd, bestaande uit een uitvoerend bestuur (de directeur-bestuurder) en een toezichthoudend bestuur. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit drie schoolbestuurders, een onafhankelijk lid voorgedragen door de Ondersteuningsplanraad en een onafhankelijk voorzitter. De Algemene Ledenvergadering (ALV) fungeert in de nieuwe constructie als deelnemersraad.

Toezichthoudend bestuur:
Rob Schuur, onafhankelijk voorzitter
Jacqueline de Veth, onafhankelijk lid, voorgedragen door de OPR
Jeep Jonker, lid afkomstig uit de ALV
Jeroen Kleijberg, lid afkomstig uit de ALV
Bianca Poede, lid afkomstig uit de ALV

Uitvoerend bestuur:
Directeur-bestuurder, Renate Schenk

Voortgezet onderwijs

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is een stichting. In dit samenwerkingsverband is ervoor gekozen om de bestaande werkwijze te formaliseren. In de nieuwe statuten is vastgelegd dat de onafhankelijk voorzitter en de directeur-bestuurder (eerder directeur) zijn toegevoegd aan het bestuur.

Toezichthoudend bestuur:
Rob Schuur, onafhankelijk voorzitter
Jeep Jonker, schoolbestuurder
Alice Vellinga, schoolbestuurder
Annalie Osinga, schoolbestuurder
Trijnie Vos, schoolbestuurder
Willemijn van der Laan, schoolbestuurder
Edwin van Hoorn, schoolbestuurder
Carin Doodeman

Uitvoerend bestuur:
Directeur-bestuurder, Renate Schenk

Lees hier meer over onze organisatie.

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?