Direct naar de inhoud.
3 april 2023 | 1.00 minuten leestijd

Wel-in-ontwikkeling!

Wel-in-ontwikkeling!

Alle kinderen hebben recht om zicht te ontwikkelen. School is daarvoor een belangrijk plek. De leerplichtwet regelt dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan. Er zijn kinderen die om uiteenlopende redenen niet naar school gaan en ook niet staan ingeschreven bij een school. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben subsidie ontvangen om na te gaan op welke wijze de ontwikkeling van deze kinderen gestimuleerd kan worden en welke mogelijkheden er zijn om hen misschien toch deel te kunnen laten nemen aan ‘onderwijs’. De bedoeling is om in 2023 met enkele kinderen en hun ouders aan de slag te gaan. De ervaring die daar mee wordt opgedaan, geeft aanknopingspunten voor het verbeteren van werkwijzen en beleid.

In januari 2023 zijn Anne-Marie Koster (primair onderwijs) en Wernie Kamps (voortgezet onderwijs) gestart als zogenaamde ‘regievoerder Wel-in-ontwikkeling’. Anne-Marie en Wernie doen dit werk voor het samenwerkingsverband voor enkele uren per week, naast hun andere baan bij scholen in de regio. Samen met Gerrit Keuning (consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband) en de leerplichtambtenaren van de gemeenten zijn de eerste contacten gelegd.

Voor meer informatie en goede ideeën kun je contact opnemen met Anne-Marie Koster a.koster@swv2201po.nl, Wernie Kamps w.kamps@swv2201po.nl of g.keuning@swv2201po.nl

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?