Direct naar de inhoud.

Bestuur en organisatie

Er zijn twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de regio Noord- en Midden-Drenthe. Alle scholen en hun schoolbesturen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo zijn aangesloten.

Bestuur en Toezicht

De samenwerkingsverbanden hebben gezamenlijk één directeur-bestuurder (Renate Schenk) en één onafhankelijk voorzitter voor de beide toezichthoudende organen (Rob Schuur). De bestuurlijke inrichting verschilt.

Primair onderwijs
Het samenwerkingsverband primair onderwijs is een vereniging. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend bestuur (de directeur-bestuurder) en een toezichthoudend bestuur. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit drie schoolbestuurders, een onafhankelijk lid voorgedragen door de Ondersteuningsplanraad en een onafhankelijk voorzitter. De Algemene Ledenvergadering (ALV) fungeert als deelnemersraad.

Toezichthoudend bestuur:
Rob Schuur, onafhankelijk voorzitter
Jacqueline de Veth, onafhankelijk lid, voorgedragen door de OPR
Jeep Jonker, lid afkomstig uit de ALV
Jeroen Kleyberg, lid afkomstig uit de ALV
Eric Rietkerk, lid afkomstig uit de ALV

Contact met het toezichthoudend bestuur verloopt via het mailadres van het samenwerkingsverband: info@swv2201po.nl.

Uitvoerend bestuur:
Renate Schenk, directeur-bestuurder r.schenk@swv2201po.nl of ☎️06-2663 4694

Schoolbesturen Primair onderwijs
De volgende schoolbesturen maken deel uit van dit samenwerkingsverband:

Voortgezet onderwijs
Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is een stichting. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend bestuur (de directeur-bestuurder) en een toezichthoudend bestuur. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit schoolbestuurders en een onafhankelijk voorzitter.

Toezichthoudend bestuur:
Rob Schuur, onafhankelijk voorzitter
Annalie Osinga, vicevoorzitter
Jeep Jonker, lid
Willemijn van der Laan, lid
Edwin van Hoorn, lid
Carin Doodeman, lid
Bert-Jan Groenewolt, lid

Contact met het toezichthoudend bestuur verloopt via het mailadres van het samenwerkingsverband: info@swv2201po.nl.

Uitvoerend bestuur:
Renate Schenk, directeur-bestuurder

Schoolbesturen Voortgezet onderwijs
De volgende schoolbesturen maken deel uit van dit samenwerkingsverband:

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?