Direct naar de inhoud.

Over ons

Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe

De samenwerkingsverbanden Noord- en Midden-Drenthe bestaan uit alle scholen en hun schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Er is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs en een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Deze twee samenwerkingsverbanden trekken zoveel mogelijk samen op. Zo is er bijvoorbeeld één leidinggevende, één secretariaat en één kantoor. Formeel is er sprake van twee aparte samenwerkingsverbanden, met elk een eigen rechtspersoon, geldstromen, ondersteuningsplan en dergelijke.

Doel

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteunende voorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren. Dat doen we om ervoor te zorgen dat het ontwikkelingsproces van leerlingen zonder onderbrekingen door kan gaan. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben moeten een passende plek voor onderwijs krijgen. Hoe we dat doen is beschreven in de ondersteuningsplannen PO en VO van de samenwerkingsverbanden.

Het uitgangspunt in onze regio is dat de scholen en hun schoolbesturen goed en zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven aan passend onderwijs. Zo blijft het samenwerkingsverband klein en slagvaardig. De samenwerkingsverbanden voeren de wettelijke taken uit, zoals het beoordelen van de toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Een andere belangrijke taak is het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de scholen en het delen van kennis met elkaar. Daarnaast worden onderwijspartners aangespoord om verbinding te maken met de gemeenten, sociale teams, jeugdhulp, het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?