Direct naar de inhoud.

Commissie van Toelaatbaarheid & Advies

Om in aanmerking te komen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4 en/of praktijkonderwijs, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De aanvraag hiervoor wordt altijd door de school gedaan. Ouders (en leerlingen) kunnen daarin hun eigen mening geven. De Commissie van Toelaatbaarheid (PO) en de Commissie van Advies (VO) beoordelen de toelaatbaarheid en geven een verklaring af, als zij het eens zijn met de aanvraag. De Commissie van Toelaatbaarheid en de Commissie van Advies bestaan uit onafhankelijke deskundigen.

De leden van de Commissie van Toelaatbaarheid (PO) zijn:
Leon van der Veen (voorzitter), psycholoog
Ingrid Greijer, orthopedagoog-generalist
Nicole de Groot, deskundige onderwijspraktijk

De leden van de Commissie van Advies (VO) zijn:
Leon van der Veen (voorzitter), psycholoog
Jannie Hazekamp, orthopedagoog
Wilfred Hofstetter, psycholoog

De beide commissies worden secretarieel ondersteund door Brigitte Hoving. Over de werkwijze is meer te lezen in de werkwijzer CvT, werkwijzer CvA PrO en de werkwijzer CvA VSO.

Contactgegevens:

Mail: cvt@swv2201po.nl  en cva@swv2201vo.nl

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?