Direct naar de inhoud.

Meepraten in de OPR

Ouders en personeelsleden hebben de mogelijkheid om mee te praten over het beleid van het samenwerkingsverband. Daarvoor is de Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht met als taken:
Instemmen met het ondersteuningsplan voor passend onderwijs;
– Meepraten over alle zaken die te maken hebben met het plan;
– Voorstellen doen voor de uitvoering van het beleid;
– Het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting, de inkomsten vanuit het rijk en beleidsvoornemens voor personeel, organisatie en financiën bespreken;
– Nieuwe leden van de Raad van Toezicht voordragen, als dat nodig is.

De leden van de OPR PO zijn:
Personeelsgeleding:
Jiska van Hall (penningmeester)
Sietske Postma
Anne-Marie Koster

Oudergeleding:
Mark Folkers
Dave Brandt

De leden van de OPR VO zijn:
Personeelsgeleding:
Wia Muusers
Marrit Scheepstra
Marieke Wijnbergen
Andrea Hiemstra
Renzo Terpstra
Derktje Feringa

Oudergeleding:
Nellian Boerma
Martin de Vink

Zowel OPR PO als OPR VO zien hun oudergeleding graag versterkt. De OPR PO ziet ook graag verbreding van de personeelsgeleding. Heb jij belangstelling? Mail dan je naam en telefoonnummer naar onderstaand mailadres.

Contactgegevens: info@swv2201po.nl

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacystatement

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?