Direct naar de inhoud.

Meepraten in de OPR

Ouders en personeelsleden hebben de mogelijkheid om mee te praten over het beleid van het samenwerkingsverband. Daarvoor is de Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht met als taken:
Instemmen met het ondersteuningsplan voor passend onderwijs;
– Meepraten over alle zaken die te maken hebben met het plan;
– Voorstellen doen voor de uitvoering van het beleid;
– Het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting, de inkomsten vanuit het rijk en beleidsvoornemens voor personeel, organisatie en financiën bespreken;
– Nieuwe leden van de Raad van Toezicht voordragen, als dat nodig is.

De leden van de OPR PO zijn:
Personeelsgeleding:
Sietske Postma (voorzitter)
Anne-Marie Koster
Marloes Popken

Oudergeleding:
Mark Folkers
Dave Brandt
Gerrit Stoffer

De leden van de OPR VO zijn:
Personeelsgeleding:
Wia Muusers
Marrit Scheepstra
Marieke Wijnbergen
Renzo Terpstra
Derktje Feringa

Oudergeleding:
Martin de Vink (voorzitter)
Nellian Boerma

Zowel OPR PO als OPR VO zien hun oudergeleding graag versterkt. De OPR PO ziet ook graag verbreding van de personeelsgeleding. Heb jij belangstelling? Mail dan je naam en telefoonnummer naar onderstaand mailadres.

Contactgegevens: info@swv2201po.nl

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback

We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.

Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?