Direct naar de inhoud.

Downloads

Op deze pagina kunnen alle jaarverslagen, jaarplannen, documenten over ondersteuning, formulieren, informatie over projecten en andere belangrijke zaken worden gedownload.

Primair OnderwijsVoortgezet Onderwijs
Beleid
Ondersteuningsplan 2022-2026 PO
Jaarplan 2023-2024 PO
Jaarverslag 2022 PO
Ontwikkelagenda passend onderwijs & zorg voor jeugd 2021-2023

Beleid
Ondersteuningsplan 2022-2026 VO
Addendum Ondersteuningsplan 2022-2026 VO
Jaarplan 2023-2024 VO
Jaarverslag 2022 VO
Ontwikkelagenda passend onderwijs & zorg voor jeugd 2021-2023
Ondersteuning
Basisondersteuning swv PO
Basisondersteuning OCW
Wegwijzer voor ketenpartners PO
ATOZ werkwijze en formulier
Toelaatbaarheid CvT werkwijzer
Ondersteuning bij medische problematiek
PO Routekaart NT2-nieuwkomers PO
Dyslexiezorg Drenthe 
Flyer WIO
Ondersteuning
Basisondersteuning OCW
Wegwijzer voor ketenpartners VO
Toelaatbaarheid CvA werkwijzer PRO
Toelaatbaarheid CvA werkwijzer VSO
Ondersteuning bij medische problematiek (routekaart) VO
Flyer WIOOverstap PO-VO
Afspraken overstap PO-VO
Handreiking schooladvisering OCW
Formulier: OKR voor ParnasSys-scholen
Formulier: Ondersteuningsbehoeften school
Formulier: Ondersteuningsbehoeften ouders
Stappenplan: klaarzetten overstapdossier in Esis
Stappenplan: klaarzetten overstapdossier in ParnasSys
Overstap VO- vervolgonderwijs en werk
Regionaal programma Sluitende aanpak VSV/JIKP 2020-2024
Landelijke brochures
Brochure Helderheid over passend onderwijs voor leraren PO
Brochure passend onderwijs voor ouders
Brochure passend onderwijs voor leerlingen
Landelijke brochures
Brochure passend onderwijs voor ouders
Brochure passend onderwijs voor leerlingen

Jaarverslagen archief
Jaarverslag 2021 PO
Jaarverslag 2017 PO
Jaarverslag 2018 PO
Jaarverslag 2019 PO
Jaarverslag 2020 PO
Jaarverslagen archief
Jaarverslag 2021 VO
Jaarverslag 2017 VO
Jaarverslag 2018 VO
Jaarverslag 2019 VO
Jaarverslag 2020 VO

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?