Direct naar de inhoud.

Privacystatement

Samenwerkingsverband Noord- en Midden- Drenthe vindt privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en betrokkenen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Hier vindt u ons reglement.

Zorgvuldig omgaan met privacy betekent dat wij: 

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; 
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken in gevallen dat toestemming vereist is; 
 • kunnen aantonen dat er ook in andere gevallen een wettelijke grondslag voor de verwerking is; 
 • de gegevens van betrokkenen niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om goed onderwijs te kunnen bieden of dat er een wettelijke verplichting is; 
 • wanneer wij persoonsgegevens van betrokkenen delen, afspraken maken (verwerkersovereenkomst) over het gebruik van deze gegevens; 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • geheimhouding vragen van medewerkers die met persoonsgegevens werken en ook eisen dat zij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan; 
 • bijhouden in een dataverwerkingsregister welke structurele geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens wij doen; 
 • gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk mag; 
 • een meldpunt hebben voor datalekken en een procedure om schade in voorkomende gevallen te beperken. 
 • een FG (functionaris gegevensbescherming) hebben aangesteld welke verantwoordelijk is voor de controle op uitvoering van het privacy beleid. 
 • de rechten van betrokkenen respecteren om op het verzoek van betrokkene inzage te bieden in de verzamelde gegevens, de gegevens te corrigeren wanneer deze niet kloppen of het verwijderen van de gegevens. Dit alles alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet. 

Contact opnemen naar aanleiding van dit privacy statement, of bij algemene vragen met betrekking tot privacy kan via info@swv2201po.nl  
 
FG (Functionaris Gegevensbescherming) 
De FG van Samenwerkingsverband Noord- en Midden- Drenthe is dhr. L.R. Zegers, bereikbaar via lars@privacyopschool.nl en in geval van nood op telefoonnummer 06-48080297. 

Het FG-registratienummer is FG010728
 
Datalek melden? 
Neem zo spoedig mogelijk (24/7) contact op met de FG via lars@privacyopschool.nl 

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacystatement

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?