Direct naar de inhoud.

Ondersteuning in de praktijk

In het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning. De scholen hebben deze afspraken voor hun school uitgewerkt in hun Schoolondersteuningsprofiel. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning op school en voor uitvoering van de zorgplicht. Voor vragen of klachten over de geboden ondersteuning of over de uitvoering van de zorgplicht kan er contact worden opgenomen met de school of het schoolbestuur.

Voor enkele werkzaamheden stelt het samenwerkingsverband specialisten beschikbaar aan de scholen/schoolbesturen.

Primair Onderwijs:
Projectleider hoogbegaafdheid, Suze Barels s.barels@swv2201po.nl
Regievoerder Wel-in-Ontwikkeling, Anne Marie Koster a.koster@swv2201po.nl
Consulent passend onderwijs, Wernie Kamps w.kamps@swv2201po.nl
(Para)medische ondersteuning

Voortgezet Onderwijs:
Consulent passend onderwijs, Anne Marie Koster a.koster@swv2201po.nl
Regievoerder Wel-in-Ontwikkeling, Wernie Kamps w.kamps@swv2201po.nl
Ambulant begeleider cluster 3
(Para)medische ondersteuning
Schakelcoach (NT2/nieuwkomers)
Projectleider hoogbegaafdheid, Hilde Gerrits h.gerrits@swv2201po.nl

Netwerken en kennisdeling

Om ervoor te zorgen dat informatie en kennis wordt gedeeld en collega’s kunnen leren van en met elkaar, zijn er enkele actieve netwerken, zoals het Adviesteam Onderwijs en Zorg (ATOZ), netwerken van orthopedagogen en het netwerk specialisten hoogbegaafdheid.

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?