Direct naar de inhoud.
5 december 2023 | 1.00 minuten leestijd

Zeggenschap over de koers van passend onderwijs

Zeggenschap over de koers van passend onderwijs

Een inkijkje bij de OPR-vergadering

De werking van samenwerkingsverbanden passend onderwijs verschilt. Als lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR) zit je dicht bij het vuur. Je krijgt informatie uit eerste hand en kunt rechtstreeks met de directeur-bestuurder in dialoog over de gewenste koers. Bijvoorbeeld over de vraag wat het samenwerkingsverband gaat doen om inclusief onderwijs vorm te geven. En hoe de geldstromen naar de verschillende scholen lopen. Voor Gerrit Jan Stoffer (ouder), Marloes Popken en Anne-Marie Koster (personeelsleden) is dit een belangrijke drijfveer om zitting te nemen in de Ondersteuningsplanraad. Sietske Postma, leraar en voorzitter van de Ondersteuningsplanraad, benadrukt dat het goed is om de ervaring uit praktijk van je eigen school of met je eigen kind mee te nemen en tegelijkertijd bewust te zijn van het gemeenschappelijke belang voor alle leerlingen.

Sinds mei 2023 is de nieuwe governancestructuur een feit. Twee keer per jaar vindt uitwisseling plaats tussen OPR en het toezichthoudend bestuur. ‘Voor ons als toezichthouders is de OPR een belangrijke informatiebron om zicht te krijgen op het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband’, zegt Jacqueline de Veth, onafhankelijk lid van het toezichthoudend bestuur. De onafhankelijk voorzitter, Rob Schuur, beaamt dit. ‘We willen niet eenzijdig gevoed worden door het verhaal van de directeur-bestuurder. Meerdere perspectieven betrekken is essentieel. Zo gaan we in de toekomst ook graag op werkbezoek naar scholen, bij voorkeur samen met OPR en de directeur-bestuurder. Daarbij gaan we haar (de directeur-bestuurder) niet voor de voeten lopen. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van het samenwerkingsverband.’

Voor Renate Schenk, directeur-bestuurder, is de OPR een belangrijke sparringpartner. ‘Kritische vragen houden me scherp. Zijn de keuzes die we maken goed uit te leggen? En hebben we de effecten van deze keuzes voor leraren, ouders en leerlingen goed in beeld? Om deze reden is een brede vertegenwoordiging van collega’s en ouders uit verschillende scholen heel waardevol. Voor de OPR reden om nieuwe plannen te maken om collega’s en ouders te bevragen op thema’s van passend onderwijs en hen te enthousiasmeren voor het werk van de OPR. ‘Dat maakt onze invloed extra stevig’.

Nieuwe leden OPR
De OPR is uitgebreid met twee nieuwe leden. Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleden heeft er een nieuw lid bij. Vanuit de oudergeleding zal Gerrit Jan Stoffer NoorderBasis vertegenwoordigen.
Marloes Popken zal namens de personeelsgeleding Kindcentrum SBO de Meander vertegenwoordigen.
Waarom de OPR? Het onderwijs is constant in ontwikkeling. Er ligt daarom een mooie uitdaging om met elkaar op niveau van het Samenwerkingsverband mee te denken en kritische partner te zijn.
De OPR is op zoek naar nog meer nieuwe leden. Zit jij de volgende keer bij ons aan tafel?

Meer informatie over de OPR vind je hier.
Beter nog is het om een van de OPR-leden persoonlijk aan te schieten met vragen en ervaringen en ideeën over passend onderwijs. Een mailtje kan natuurlijk ook!

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?