Direct naar de inhoud.
10 juni 2024 | 1 minuten leestijd

Onderwijs en zorg werken aan gezamenlijke ambities

Onderwijs en zorg werken aan gezamenlijke ambities

De vijf gemeenten, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Midden- Drenthe hebben met elkaar de ambities vastgelegd in de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd 2024-2026. Scholen en gemeenten streven ernaar dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Voor sommige kinderen en gezinnen is er extra hulp nodig, op school of daarbuiten. Het is belangrijk dat deze hulp goed aansluit op wat er op school gebeurt en andersom. Dat lukt vaak, maar er valt ook nog het nodige te verbeteren. In de regionale ontwikkelagenda zijn hierover afspraken gemaakt. 

Mentaal welzijn van kinderen 
Dat het hard nodig is om gezamenlijk de schouders te zetten onder de samenwerking blijkt wel uit de Gezondheidsmonitor van de GGD Drenthe, die laat zien dat het mentale welzijn van jongeren is afgenomen. En, net als in de rest van het land, groeit het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4. Het keren van deze maatschappelijk trend vraagt om een brede aanpak. 

‘Verbinden door te doen’ 
Over de verbinding tussen onderwijs en zorg valt veel te zeggen. Zowel onderwijs, als gemeenten en de zorgpartners hebben ieder hun eigen wettelijk kader, financiële regelingen en expertise. Daar kun je heel lang over praten. Om resultaten te bereiken is het belangrijk om ‘te doen’ en te kijken wat werkt. Jaarlijks wordt met behulp van een voortgangsrapportage in kaart gebracht wat er is bereikt en welke belemmeringen er zijn. Omdat gemeenten en scholen dit nu een aantal jaren volhouden, merken we dat dat professionals elkaar makkelijker kunnen vinden en beter samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat om thuiszitters. En er worden mooie resultaten bereikt. Een goed voorbeeld daarvan zijn de pilots onderwijszorgarrangementen, zoals ‘de Witte Neushoorn’ en ‘het Plusaanbod’. In deze onderwijszorgarrangementen draaien een leraar en een hulpverlener samen een groep. De inspectie van onderwijs ziet vooruitgang en beoordeelde de regionale samenwerking als ‘goed’ tijdens het onderzoek in april 2024 bij het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.  

Regionaal en lokaal 
De ontwikkelagenda is geschreven vanuit het regionale perspectief. Zeker voor leerlingen op speciale scholen en op het VO is dat een logisch perspectief. Bepaalde activiteiten kunnen beter lokaal worden uitgevoerd. Per gemeente zijn er specifieke onderwerpen die prioriteit krijgen. De regionale ontwikkelagenda brengt samenhang in de dingen die we doen.  

Naar nieuwsoverzicht

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?