Direct naar de inhoud.

Mijn kind woont in de regio van het ene samenwerkingsverband en gaat naar school in een andere regio. Bij welk samenwerkingsverband kan ik dan terecht?

Als ouder of leerling merk je meestal weinig van het samenwerkingsverband. Voor ouders en leerlingen is de school (en het schoolbestuur) het aanspreekpunt. De school weet bij welk samenwerkingsverband zij voor uw kind moeten zijn of kan dit voor u uitzoeken.

Als een kind in een andere regio woont, maar naar een school gaat in een van de gemeenten van het samenwerkingsverband, dan verloopt communicatie meestal met onze samenwerkingsverbanden. Als een kind in de regio van het samenwerkingsverband woont en naar school gaat in een andere gemeente, dan verloopt communicatie met het samenwerkingsverband waar deze school onder valt. Soms zijn meerdere samenwerkingsverbanden betrokken, bijvoorbeeld omdat het ene samenwerkingsverband in het verleden een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven en de extra ondersteuning van uw kind bekostigt, terwijl het kind in een ander samenwerkingsverband naar school gaat. De school waar uw kind naar toegaat of waar u uw kind heeft aangemeld, kan vertellen hoe het voor de situatie van uw kind werkt. Soms doen zich bijzondere situaties voor. In dat geval nemen samenwerkingsverbanden contact met elkaar op om de situatie op te lossen.

Passend onderwijs en samenwerking met organisaties uit het sociale domein

In sommige situaties beschikt de school niet over voldoende deskundigheid en mankracht om de leerling mee te laten doen op school of er zijn signalen dat het thuis niet goed gaat met het kind. In dat geval kan een beroep gedaan worden op de inzet van externe professionals uit de (jeugd)zorg op school. De mogelijkheden zijn meestal afhankelijk van de gemeente waar een kind woont. Wel zijn er op regionaal niveau afspraken gemaakt tussen onderwijs en gemeenten. Deze zijn onder andere vastgelegd in de regionale ontwikkelagenda passend onderwijs en zorg voor jeugd. En in het Regionale Programma Sluitende Aanpak Voortijdig schoolverlaters en Jongeren in Kwetsbare Positie.

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?