Direct naar de inhoud.
3 april 2023 | 1.00 minuten leestijd

Experimenteerruimte voor vier onderwijszorgarrangementen

Experimenteerruimte voor vier onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW heeft experimenteerruimte toegekend voor vier onderwijszorgarrangementen (OZA’s ) in Noord- en Midden-Drenthe. Deze onderwijszorgarrangementen zijn opgezet, zodat kinderen die vanwege hun beperking thuiszitten, toch naar school kunnen gaan.

Het klinkt eenvoudig. Zet een leraar en een hulpverlener samen in een lokaal en zorg voor een mooi dagprogramma voor kinderen die extra hulp nodig hebben om de stap naar school te kunnen zetten en mee te kunnen draaien in een groep. De praktijk is weerbarstiger, want wet- en regelgeving staat dat niet zomaar toe en de geldstromen zijn hier niet op ingericht. Om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen mogelijkheid is om onderwijs te volgen, hebben de scholen, gemeenten en zorgaanbieders in Noord- en Midden- Drenthe afgesproken om hier samen oplossingen voor te vinden. Dit lijkt te gaan lukken, nu de minister toestemming heeft gegeven om op vier locaties tot 2028 af te wijken van onderwijswetten en eisen.

Op dit moment zijn er vier onderwijszorgarrangementen in ontwikkeling. Alle vier zijn gesitueerd in Assen en trekken ook kinderen uit de regio. Drie initiatieven zijn gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd en één initiatief is voor oudere kinderen.
1. Op de Witte Neushoorn geven leraren van Kindcentrum WA van Liefland en hulpverleners van KDC de Arkel en Vanboeijen les aan kinderen met autisme of andere stoornis en een verstandelijke beperking.
2. Kinderen die hoogbegaafd zijn en een vraagstuk hebben op gebied van gedrag kunnen terecht bij UniQ. In deze groep werken collega’s van de Leonardo-afdeling van CBS de Kloostertuin samen met specialisten van de speciale school de Aventurijn. Er vinden gesprekken plaats over een betere inzet van hulpverlening bij deze groep.
3. Op speciale school de Aventurijn is een groep ingericht voor kinderen met zeer intensieve ondersteuningsvragen op het gebied van gedrag. De intentie is dat op korte termijn pedagogische hulpverleners van Yorneo op de groep en met de ouders aan het werk gaan.
4. Voor oudere kinderen die thuiszitten wordt op dit moment de start voorbereid van een groep onder de werknaam ‘Plusaanbod’. In een huiskamersetting in het buurthuis Peelo kunnen jongeren onder begeleiding van een mentor van Horizon-begeleiding en een docent van VSO de Atlas zich heroriënteren op onderwijs en werken aan voorwaarden om weer naar school te kunnen gaan. De provincie Drenthe stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

De onderwijszorgarrangementen richten zich op kinderen die een hele specifieke aanpak nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en om te kunnen leren. Als een kind bijvoorbeeld op het cognitieve vlak ver is in ontwikkeling, maar op sociaal-emotionele ontwikkeling nog op kleuterleeftijd functioneert, dan sluit de aanpak in een klas niet goed aan. Kinderen raken dan gefrustreerd of over overprikkeld. Dat kan zijn weerslag hebben op de thuissituatie en andersom. Voor deze kinderen is het opdoen van succeservaringen extra belangrijk. Deze kinderen hebben baat bij een hele kleine groep, minder lestijd (meestal) en op het kind afgestemde specialistische aanpak. Ook is er vaak meer tijd nodig voor een goede afstemming met ouders over de aanpak thuis en op school. De toestemming om te mogen experimenteren is een belangrijke mijlpaal! Tegelijkertijd is er nog flink veel werk te verzetten om te zorgen dat deze arrangementen (goed) gaan draaien en bij een positieve uitkomst ook structureel kunnen worden voortgezet. 

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?