Direct naar de inhoud.
26 februari 2024 | 1.00 minuten leestijd

Nieuwe consulenten passend onderwijs

Nieuwe consulenten passend onderwijs

In 2024 hebben de samenwerkingsverbanden twee nieuwe consulenten passend onderwijs. Per 1 januari 2024 is Wernie Kamps gestart voor het samenwerkingsverband primair onderwijs. In het primair onderwijs is de consulent een nieuwe functie. In het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs neemt Anne-Marie Koster per 1 maart 2024 het stokje over van Gerrit Keuning, die met pensioen gaat. Wernie en Anne-Marie gaan samen optrekken. Hieronder vind je de contactgegevens van beide nieuwe consulenten:

Anne-Marie Koster
Passend onderwijs consulent VO
a.koster@swv2201po.nl
06 51 84 66 87

Wernie Kamps
Passend onderwijs consulent PO
w.kamps@swv2201po.nl
06 35 63 48 07

De consulenten passend onderwijs hebben een belangrijke rol in het samenwerkingsverband. De zorgplicht ligt bij de scholen en dat betekent dat de scholen/schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het vinden van een passende plek voor leerlingen en het voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. In sommige situaties gaat dat lastig en lukt het de school niet om een passende oplossing te vinden. In dat geval kan de regievoerder zorgplicht van de school (voortgezet onderwijs) of schoolbestuur (basisonderwijs) ingeschakeld worden.

Als het dan nog steeds niet lukt om een goede oplossing te vinden en betrokkenheid van een onafhankelijk persoon nodig is kan de consulent van het samenwerkingsverband worden ingeschakeld. Dat kan door de school (of schoolbestuur), maar ook ouders, leerlingen en andere professionals kunnen de consulent passend onderwijs benaderen. De consulent passend onderwijs denkt mee, geeft informatie en als het nodig is, kan de consulent bemiddelen. Door de directe betrokkenheid bij situaties van leerlingen hebben de consulenten een goed beeld van het onderwijsveld en de sociale kaart in de regio. De consulenten adviseren op basis van casuïstiek het samenwerkingsverband over de bevorderende en belemmerende factoren die een rol spelen in de thuiszitters-aanpak. Met deze adviezen kunnen verbeteracties in gang worden gezet.

“Samen zorgen we voor passend onderwijs voor alle leerlingen”

Wel-in-ontwikkeling

In 2023 heeft het samenwerkingsverband ervaring opgedaan met een pilot om kinderen (leeftijd po) en jongeren (leeftijd vo) die niet ingeschreven staan op een school ook de mogelijkheid te bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De pilot is succesvol geweest en deze werkzaamheden worden in 2024 bij de onderwijsconsulenten belegd. Wanneer er op enig moment weer perspectief op ontwikkeling in het onderwijs of een andere passend plek in zicht komt kan er door de jongere, ouder, leerplichtambtenaar of jeugdhulpverlening contact worden opgenomen met de consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband. De consulent passend onderwijs kan samen met ouders en andere direct betrokkenen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ontwikkeling mogelijk te maken. In het onderwijs of op een andere passende plek. Klik hier voor meer informatie.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Vanaf augustus 2024 zijn samenwerkingsverbanden verplicht om een ouder- en jeugdsteunpunt te hebben ingericht. Deze werkzaamheden worden bij de passend onderwijs consulent belegd.

Als scholen/schoolbesturen erin slagen om een goede kwaliteit van het onderwijs en de basisondersteuning te bewerkstelligen, duidelijke informatie en uitleg te geven over passend onderwijs aan ouders en leerlingen én zorgen voor een sterke rolinvulling van de regievoerder passend onderwijs, zal het beroep op het ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband klein zijn. De concrete uitwerking van het ouder en jeugdsteunpunt volgt later dit schooljaar.

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?