Direct naar de inhoud.
3 juni 2024 | 2.00 minuten leestijd

Ouder- en jeugdsteunpunt van start

Ouder- en jeugdsteunpunt van start

Het wetsvoorstel ‘Versterking positie van ouders en jeugd’ ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De nieuwe wet schrijft voor dat ieder samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt moet hebben. Naar verwachting treedt de wet per 1 januari 2025 in werking. Binnen onze samenwerkingsverbanden gaan we nu alvast van start. De consulenten passend onderwijs, Wernie Kamps en Anne-Marie Koster, bemensen het ouder- en jeugdsteunpunt voor het samenwerkingsverband passend onderwijs Noord- en Midden-Drenthe.

Informeren
De ouder- en jeugdsteunpunten hebben drie functies: informeren, signaleren en steunen. Allereerst is het belangrijk dat ouders en leerlingen eenvoudig kunnen beschikken over goede informatie als het gaat om ondersteuning en passend onderwijs. Deze informatie kunnen zij krijgen op de school waar zij zitten of de school waar ze zijn aangemeld. Leraren en mentoren hebben daarin een cruciale rol. Het is belangrijk dat zij duidelijke informatie geven, om verkeerde verwachtingen en misverstanden te voorkomen. Leraren zijn niet altijd op de hoogte van alle mogelijkheden, regelingen en routes binnen passend onderwijs. Daarvoor kunnen zij terugvallen op de intern begeleider of ondersteuningscoördinator binnen de school. Met de nieuwe website van het samenwerkingsverband is begrijpelijke informatie ook gemakkelijker online te vinden. Als de kwaliteit van de informatie die leerlingen en ouders via de school krijgen, goed is en de kwaliteit van de ondersteuning op de scholen is dat ook, blijven er minder vragen over voor het steunpunt van het samenwerkingsverband. Dat is het streven.

Signaleren
De vragen die toch nog terechtkomen bij het steunpunt van het samenwerkingsverband hebben een duidelijke signaalfunctie. Het geeft een inkijkje in hoe de processen in de praktijk verlopen en waar verbetering mogelijk is. Het is belangrijk om deze signalen te bundelen en te analyseren om zo vervolgens verbeteringen in gang te kunnen zetten.

Steunen 
Tenslotte heeft het samenwerkingsverband een beperkte rol in het steunen van leerlingen en ouders bij het vinden van een passende plek in het onderwijs. Als het echt niet lukt om samen met de professionals van scholen en jeugdhulporganisaties een goede plek te vinden, dan kunnen de consulenten passend onderwijs ouders en leerlingen op weg helpen.

Contactgegevens
Informatie over passend onderwijs in de regio Noord- en Midden-Drenthe is te vinden op het informatiepunt van het samenwerkingsverband. Wil je in contact komen met het ouder- en jeugdsteunpunt, dan kun je een berichtje sturen via het contactformulier op de website.

Naar nieuwsoverzicht

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?