Direct naar de inhoud.
29 mei 2024 | 3.5 minuten leestijd

Inspectie beoordeelt kwaliteit samenwerkingsverband positief

Inspectie beoordeelt kwaliteit samenwerkingsverband positief

Het samenwerkingsverband passend onderwijs VO staat er goed voor. Met een ‘goed’ op regionale samenwerking en een ‘voldoende’ op alle andere vijf kwaliteitsstandaarden, beoordeelt de inspectie van het onderwijs het samenwerkingsverband positief. Dit is de uitkomst van het vierdaagse onderzoek dat één keer in de vier jaar plaatsvindt. 

Vier dagen lang spraken inspecteurs met ouders, leraren, schoolleiders, specialisten en andere betrokkenen, verdiepten zij zich in documenten, bekeken leerlingendossiers en bezochten zij vier scholen. Op basis van alle informatie en bevindingen trokken zij hun conclusies. Kort samengevat: 

  • Het samenwerkingsverband heeft een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen zodat alle leerlingen met ondersteuningsbehoeften een passende plek hebben. Het netwerk staat wel onder druk vanwege de toestroom naar het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. 
  • Het samenwerkingsverband werkt actief en initiërend aan de verbinding met gemeenten en zorgpartners. De ontwikkelagenda passend onderwijs en zorg voor jeugd vervult hierin een sturende rol.  
  • Er is sprake van een professionele kwaliteitscultuur. Het Ondersteuningsplan wordt op professionele wijze uitgevoerd, er is een duidelijke kwaliteitszorgcyclus, planning en control. Op onderdelen kan de kwaliteitszorg nog wat scherper, bijvoorbeeld door data beter te analyseren en daarbij vooral te richten op de effecten voor leerlingen. De inspectie benoemt daarbij de mogelijkheid om wat anders te kijken naar het gehanteerde onderscheid tussen basis- en extra ondersteuning. 
  • De bestuurlijke inrichting is verder geprofessionaliseerd. 
  • Er is sprake van deugdelijk financieel beheer. Er kan iets beleidsrijker worden begroot. 
  • In het jaarverslag moet betere informatie komen over de doelmatige besteding van rijksmiddelen. 

Het volledige rapport lees je hier 

De scholen en andere betrokkenen bij het onderzoek kijken terug op een plezierig bezoek. De uitkomsten sterken het samenwerkingsverband dat de juiste koers is uitgezet en levert tegelijkertijd aangrijpingspunten op voor gesprek en verbetering. Dat motiveert om gezamenlijk verder te gaan met borgen, verbeteren en ontwikkelen. 

Naar nieuwsoverzicht

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?