Direct naar de inhoud.
26 februari 2024 | 1.00 minuten leestijd

Kwaliteitsonderzoek inspectie

Kwaliteitsonderzoek inspectie

Een keer per vier jaar bezoekt de inspectie van onderwijs de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor een kwaliteitsonderzoek. In het voorjaar van 2024 is het samenwerkingsverband VO aan de beurt. Het bezoek duurt vier dagen en bestaat uit ‘ronde tafelgesprekken’ met diverse groepen betrokkenen, schoolbezoeken en een nader in te vullen onderzoeksdag met terugkoppeling.

De inspectie onderzoekt of het samenwerkingsverband aan de wettelijke taken voldoet en richt zich daarbij op verschillende standaarden.

RPO1. Dekkend netwerk van voorzieningen: Het samenwerkingsverband heeft voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek beschikbaar.

RPO2. Regionale samenwerking: Het samenwerkingsverband werkt samen in de regio en zorgt voor een doorgaande leerlijn en realiseert een aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdhulp in de regio.

RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid: Het samenwerkingsverband voorziet in een zorgvuldige advisering en besluitvorming bij de beoordeling van aanvragen voor de toelaatbaarheid tot speciale onderwijsvoorzieningen.

BKA1. Visie, ambities en doelen

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 

Bij deze laatste drie standaarden gaat het over de inrichting van de organisatie, kwaliteitsbeleid en inzet van middelen.

Op 27 maart 2024 voert de inspectie ‘ronde tafelgesprekken’ met verschillende groepen, zoals ouders, schoolleiders, inhoudelijke professionals en vertegenwoordigers van gemeenten. 

Op 2 en 3 april 2024 worden er vier scholen bezocht: CS Vincent van Gogh Lariks, CS Vincent van Gogh Salland, Dr. Nassau College Penta en het Gomarus College. Tijdens deze ‘verificatiebezoeken’ gaat de inspectie na hoe het beleid van het samenwerkingsverband uitvoering krijgt in de praktijk. De inspectie geeft geen oordeel over de kwaliteit van de ondersteuning op school.

Op 16 april 2024 voert de inspectie tenslotte aanvullende gesprekken met het toezichthoudend bestuur, de Ondersteuningsplanraad en de directeur-bestuurder. Aan het einde van de dag volgt een terugkoppeling over de uitkomsten. 

Het inspectieonderzoek vraagt inzet en medewerking van een groot aantal collega’s en betrokkenen uit de regio. De ervaring met voorgaande inspectieonderzoeken is dat de uitkomsten helder zicht geven op wat er goed gaat en op welke punten verbetering mogelijk is. Na afloop van het vorige vierjaarlijkse onderzoek in 2019 beoordeelde de inspectie de kwaliteit van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs op alle onderdelen als voldoende.

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?