Direct naar de inhoud.
26 februari 2024 | 1.00 minuten leestijd

Hoorrecht voor leerlingen

Hoorrecht voor leerlingen

De rijksoverheid gaat het hoorrecht voor leerlingen wettelijk vastleggen in de wet ‘Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs’. Naar verwachting gaat deze wet per 1 augustus 2024 van kracht. De bedoeling is om kinderen beter te betrekken bij besluiten over hun ondersteuning. Het is belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar wat kinderen te zeggen hebben en dat ze hun mening mogen geven als er belangrijke beslissingen worden genomen over de hulp die ze krijgen op school. En dat er rekening wordt gehouden met dingen die de leerling belangrijk vindt. Het hoorrecht bestaat al in het Kinderrechtenverdrag uit 1989 van de Verenigde Naties. Met de nieuwe wet worden scholen aangespoord om er meer en beter werk van te maken. Het samenwerkingsverband heeft het beter betrekken van leerlingen bij besluiten over hun ondersteuning als ontwikkelpunt benoemd in het Ondersteuningsplan 2022-2026. 

Themabijeenkomst basisondersteuning: ‘In contact met de leerling’

Hoe kun je als leraar nu op een goede manier vormgeven aan het hoorrecht van jonge kinderen? De jaarlijkse themabijeenkomst basisondersteuning richt zich deze keer op effectieve manieren om in contact te komen en te blijven met leerlingen. De themabijeenkomst vindt plaats op 20 maart 2024. Leraren en andere professionals uit de scholen kunnen een keuze maken uit verschillende inspirerende masterclasses. Ook is er gelegenheid om goede voorbeelden uit de eigen werkpraktijk te delen. 

Op zoek naar meer informatie over hoorrecht en tips? Kijk ook eens bij het stappenplan van de Kinderombudsman. Brochure Het beste besluit | De Kinderombudsman

Goede informatie en ouder- en jeugdsteunpunt

De wet versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs regelt niet alleen de invoering van het hoorrecht. Ook wordt vastgelegd dat scholen goede informatie moeten geven aan ouders en leerlingen over passend onderwijs en de ondersteuning op school. De website van het samenwerkingsverband kan daarbij helpen. Op het informatiepunt wordt passend onderwijs in begrijpelijke taal uitgelegd. Tenslotte moet ieder samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Het steunpunt van het samenwerkingsverband gaat over enkele maanden officieel van start.

De rijksoverheid heeft speciaal voor kinderen op de basisschool een brochure gemaakt met uitleg over passend onderwijs. Passend onderwijs op de basisschool (overheid.nl) 

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?