Direct naar de inhoud.
14 april 2023 | 1.00 minuten leestijd

Ieder kind heeft leer- en ontwikkelrecht

Ieder kind heeft leer- en ontwikkelrecht

Gemeenten hebben de zorgvraag onder jongeren de afgelopen jaren flink zien toenemen. Hierdoor komen kinderen die op school niet goed kunnen functioneren thuis te zitten. Kinderen die wel in staat zijn onderwijs te volgen. Ook in Assen zien we dit gebeuren. Gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe hebben daarom samen met onderwijs- en zorginstellingen gekeken naar manieren waarop het wel mogelijk is om deze kinderen onderwijs te bieden.

“Gelukkig hebben we mooie oplossingen gevonden”, vertelt Randi van Beekum, directeur van Kind- en Leercentrum W.A. Van Liefland in Assen. “Vijf kinderen met een intensieve ondersteuningsbehoefte gaan sinds september 2022 naar onze school. Vijf dagen in de week. De kinderen vormen samen een groep, maar volgen elk hun eigen onderwijsleerlijn van rekenen en taal. Ze staan ingeschreven als leerling en blijven volledige zorg ontvangen. Het doel is om ook deze kinderen gebruik te laten maken van hun recht op onderwijs.”

Witte Neushoorn

De Witte Neushoorn is een proef van twee jaar. Het is een samenwerking tussen Vanboeijen, Cosis EC KJG Assen en Kindcentrum van Liefland in Assen.  Daarnaast is de gemeente Assen betrokken, samen met de andere gemeenten binnen de NMD-samenwerking. Wethouder Martin Rasker is blij met de initiatieven van de scholen en de zorginstellingen. “We willen alle kinderen een plek geven op school. Elk kind verdient onderwijs dat goed aansluit bij het eigen leertempo. In de praktijk lukt dat nog niet altijd. Daarom ondersteunen we initiatieven die ertoe leiden dat kinderen voor wie regulier onderwijs een stap te ver is, toch naar school kunnen.”

Aansluiten bij het kind

Arjen Meidam van Cosis: “We sluiten aan bij de behoefte en tempo van het kind. Dat vraagt om grote soepelheid van het onderwijs.” Randi legt uit dat er soms twee minuten rekenen gegeven wordt en dat daarna de aandacht weg is. “Je kunt het dan ergens verderop in de week nog eens oppakken. Andere keren lukt het een kwartier. Bij deze kinderen is goed aansluiten bij de balans van inspanning en ontspanning van groot belang.” Geoffrey Boer van Vanboeijen vult aan: “Het is niet dat we de strakke leerlijn volgen, maar juist andersom: de leerlijn volgt het kind. Daarin streven we naar een maximale ontwikkeling bij ieder kind.”

Opbloeien

De vijf kinderen tussen acht en twaalf jaar zijn heel verschillend in leeftijd en niveau. De één praat niet, de ander juist wel. De één kan niet stil zitten, de ander heeft daar geen problemen mee. Wel zijn ze allen gevoelig voor veranderingen. Het schoolplein dat verbouwd wordt, sneeuw dat er plotseling ligt of geluiden die er zijn. Randi legt uit dat ze hen daarom niet als groep onderwijs geven, maar individueel. “We hebben hier een leerkracht voor vrijgemaakt en er zijn pedagogisch begeleiders van zowel Cosis als van Vanboeijen. Kleine stappen geven het resultaat. Je ziet de kinderen opbloeien. We zien ontwikkelingen bij kinderen die we daarvoor niet zagen. De kinderen bereiken dingen waar ze trots op kunnen zijn. Dit maakt dat alle inspanningen die er door eenieder in gestopt zijn, het meer dan waard zijn. Ook van ouders krijgen we terug dat ze erg blij zijn met de ontwikkelingen die ze bij hun kinderen opmerken. Het is hartverwarmend om dat te zien.”

Onderwijs/zorg arrangementen

Deze proef vraagt naast het maken van goede afspraken tussen gemeenten, Cosis, Vanboeijen, inspectie en ministerie, ook om veel vertrouwen onderling. Gelukkig is dat er. Voor de proef is een experimenteerregeling Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA’s) aangevraagd en toegekend. Dat geeft binnen wettelijke grenzen, meer ruimte om de proef te laten slagen. Binnen deze regeling volgen de komende periode nog een aantal proeven.  Bijvoorbeeld voor kinderen die hoogbegaafd zijn en een vraagstuk hebben op gebied van gedrag. Of voor kinderen met zeer intensieve ondersteuningsvragen op het gebied van gedrag.

Meer informatie over deze onderwijszorgarrangementen vind je hier!

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?