Direct naar de inhoud.
27 september 2023 | 1.00 minuten leestijd

Professionalisering hoogbegaafdheid

Professionalisering hoogbegaafdheid

Samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs in Zuid-Oost Drenthe is voor schooljaar 2023-2024 een interessant scholingsaanbod neergezet. Alle fysieke bijeenkomsten vinden plaats in het MFA Het Hunzehuys in Borger. Inmiddels is de eerste training van start gegaan en op 6 november a.s. start de meerdaagse opleiding tot specialist hoogbegaafdheid. Ook zijn er kortere meerdaagse trainingen gericht op de onderbouw of bovenbouw. Via de website van het samenwerkingsverband kun je je hiervoor inschrijven.

Het scholingsaanbod wordt gefinancierd met geld uit de subsidie (hoog)begaafde leerlingen. In het kader van dit project zijn de afgelopen jaren ook andere doelen gerealiseerd. Een belangrijk resultaat is de opstart van de UniQ-groep voor ‘dubbel-bijzondere-kinderen’ uitgevoerd door de Leonardo-afdeling van de Kloostertuin en SO de Aventurijn. Vorig jaar is voor deze groep de experimenteerstatus onderwijszorgarrangement toegekend.

Vlak voor de zomervakantie is een nieuwe subsidieregeling hoogbegaafdheid gepubliceerd. Dit biedt mogelijkheden voor het verder verbeteren van onderwijs en ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen. Het samenwerkingsverband gaat dan ook een aanvraag indienen. Speerpunten voor de komende periode zijn het doorontwikkelen van de UniQ-groep, het bundelen van expertise, de beschikbaarheid en kwaliteit van plusgroepen, de leerlijn het jonge kind en de leerlijn PO-VO.

Voor meer informatie over het project hoogbegaafdheid kun je contact opnemen met de projectleider Suze Barels.

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?