Direct naar de inhoud.

Ik heb een toelaatbaarheidsverklaring. En nu?

Een toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs is een bewijs dat een leerling recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. Een toelaatbaarheidsverklaring is geldig voor iedere speciale school van hetzelfde type in Nederland. Dus als je verhuist, dan kan de toelaatbaarheidsverklaring op de nieuwe speciale school ook gebruikt worden. Meestal is een toelaatbaarheidsverklaring geldig voor de resterende tijd in het voortgezet onderwijs. Soms wordt er gekozen voor een tijdelijke periode, bijvoorbeeld twee jaar. De reden voor een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring is bijvoorbeeld omdat er twijfel is over de juiste vorm van speciaal onderwijs, of omdat de verwachting is dat je na een bepaalde periode in het speciaal onderwijs weer naar een gewone school voor voortgezet onderwijs kan. Als je de overstap maakt van het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs, dan is er wel een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Als je een toelaatbaarheidsverklaring hebt, kunnen je ouders je officieel aanmelden bij een speciale school (VSO). Meestal hebben jij of je ouders daarvoor al contact gehad met deze school. De speciale school neemt de aanmelding officieel in behandeling. De school nodigt jou en je ouders/ uit voor een intakegesprek. In dat gesprek maken jullie kennis met elkaar. Om een goed beeld te krijgen van jou en de ondersteuning die je nodig hebt, neemt de school altijd contact op met de (vorige) school waar je was ingeschreven. Met toestemming van je ouders wordt ook contact opgenomen met eventuele hulpverleners die bij jou betrokken zijn geweest. Als alles duidelijk is en de school kan jou een goede plek bieden, dan spreken jij en je ouders af wanneer je kunt starten.

Heel soms zegt de school dat zij jou niet kunnen toelaten, ondanks dat er een toelaatbaarheidsverklaring is. In dat geval gelden de regels van de zorgplicht.

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?