Direct naar de inhoud.

Wanneer kom ik in aanmerking voor voortgezet speciaal onderwijs en hoe wordt dit besloten?

De keuze om naar een speciale school te gaan, wordt altijd zoveel mogelijk in samenspraak met jou en je ouders of verzorgers gemaakt. Als de school het vermoeden heeft dat je beter naar het voortgezet speciaal onderwijs kunt gaan, schakelt de school een onafhankelijk deskundige in voor advies. Meestal is dit een orthopedagoog van het expertiseteam van het schoolbestuur. Vaak wordt er ook een tweede deskundige betrokken. De deskundige gaat na welke ondersteuningsbehoeften je hebt en welke schooltype daar het beste bij past. Soms is extra onderzoek nodig. Soms wordt ook de beoogde school gevraagd om mee te kijken of ze de ondersteuning kunnen bieden. Als het deskundigenadvies klaar is, dient de school (of schoolbestuur) de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in. De school stuurt altijd de mening van jou en je ouders mee. Je kunt je mening zelf op papier zetten, maar je mag het ook vertellen aan de school.

De aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring verloopt via een beveiligd digitaal systeem, Indigo. De school geeft daarin informatie en voegt een deskundigenadvies toe. Jij en je ouders of verzorgers geven je mening (zienswijze) en deze wordt toegevoegd aan de aanvraag. Vaak wordt ook de beoogde speciale school voor voortgezet onderwijs om een zienswijze gevraagd. Als alles duidelijk in kaart is gebracht neemt de commissie een besluit en geeft de toelaatbaarheidsverklaring af. De school informeert jou en je ouders of verzorgers over dit besluit. Soms zijn er nog onduidelijkheden en vraagt de commissie om meer informatie. Als jij en je ouders of verzorgers een andere mening hebben dan de school, dan nodigt de commissie jullie meestal uit voor een gesprek. De commissie vergadert iedere week, zodat het niet lang hoeft te duren voordat de commissie een besluit neemt. Over de meeste aanvragen wordt binnen vier weken na ontvangst een besluit genomen.

Het samenwerkingsverband geeft alleen toelaatbaarheidsverklaringen af voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en speciaal onderwijs cluster 4. Als je bent aangewezen op speciaal onderwijs cluster 1 of cluster 2, dan verloopt dit via een andere route. De school waar jij nu op zit, of waar je nu bent aangemeld kan daarbij helpen.

Als jij en je ouders/ of de school het niet eens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. Hiervoor gelden officiële regels. Als het niet lukt om er via een gesprek uit te komen, dan wordt het bezwaar voorgelegd aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?