Direct naar de inhoud.

Wanneer kom ik in aanmerking voor Praktijkonderwijs en hoe wordt dit besloten?

Praktijkonderwijs wordt gegeven op een praktijkschool. Dit is een middelbare school voor leerlingen die vooral leren door te doen en niet zozeer door veel te lezen over iets. Ze leren vooral in en van de praktijk. Kinderen en jongeren krijgen in het praktijkonderwijs veel begeleiding in kleine klassen. Met een opleiding op een praktijkschool, kan je later praktisch werk gaan doen zoals koken, persoonlijke verzorging, zorg en welzijn, etc. Of verder leren op het mbo. Een opleiding op een praktijkschool duurt ongeveer vijf jaar. Je kan op deze school een diploma praktijkonderwijs halen.

Om naar een praktijkschool te kunnen gaan, heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig.
De Praktijkschool waar je je hebt aangemeld, dient een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in bij het samenwerkingsverband en het samenwerkingsverband beslist of deze toegekend wordt. Het samenwerkingsverband heeft een commissie ingericht die deze beslissingen neemt; de Commissie van Advies (CvA). Deze commissie geeft een onafhankelijk oordeel. Hoe de commissie te werk gaat, is beschreven in de Werkwijzer.

Om in aanmerking te komen voor een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs moet je voldoen aan criteria die in de wet zijn vastgelegd. Het gaat om leerprestaties op lezen, rekenen en spellen, intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling. De informatie wordt zoveel mogelijk opgevraagd bij de basisschool. Op de Praktijkschool doe je nog een aanvullend onderzoek. Hiervoor kom je een ochtend of een middag op de school om een test te maken. Je hebt dan gelijk de kans om alvast te zien hoe het er op die school aan toe gaat. Als de Praktijkschool alle informatie heeft en je voldoet aan de criteria, dan dient de Praktijkschool een aanvraag in bij het samenwerkingsverband. De informatie wordt vastgelegd in het beveiligde systeem Indigo. De toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs is geldig op alle scholen voor Praktijkonderwijs in Nederland. Als je niet in aanmerking komt voor Praktijkonderwijs, dan heeft de school toch een goed beeld gekregen van jouw mogelijkheden en de hulp die je eventueel nodig hebt. De school bespreekt de mogelijkheden met jou en je ouders of verzorgers en de basisschool en gaat op zoek naar een andere beter passende school.

De Praktijkschool in Assen heeft een klas voor leerlingen die na een of twee jaar misschien kunnen doorstromen naar het Vmbo. Meer informatie vind je hier.

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?