Direct naar de inhoud.

Wanneer kom ik in aanmerking voor Leerwegondersteuning en hoe wordt dit besloten?

Het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is er voor Vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben om hun diploma te halen. Scholen beslissen zelf hoe de ondersteuning er precies uitziet. Dat kunnen kleinere klassen zijn, huiswerkbegeleiding, bijles of training. Het is geen aparte school, maar een ‘pakket’ van ondersteuning. Het verschilt per samenwerkingsverband of en hoe dit moet worden aangevraagd.

Alle Vmbo-scholen in de regio bieden Leerwegondersteuning aan (LWOO). Met ingang van 1 oktober 2023 is de werkwijze in het samenwerkingsverband veranderd. Scholen ontvangen een budget voor het organiseren van LWOO-ondersteuning. Scholen bekijken op basis van de aanmeldingen op welke wijze zij ieder kind een passende plek kunnen bieden. Daarvoor is het belangrijk dat de basisschool goede informatie doorgeeft over jouw leervorderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook andere informatie kan belangrijk zijn, zoals informatie over de intelligentie en eventuele extra hulp die je hebt gehad. Vervolgens bepaalt de school in welke klas je wordt geplaatst en welke hulp je krijgt.

Als de school vindt dat ze geen goede plek voor je kunnen bieden, dan bespreekt de school dat met jou en je ouders of verzorgers en de basisschool en gaat de Vmbo-school op zoek naar een andere beter passende school.

In de oude werkwijze van het samenwerkingsverband kregen kinderen een ‘individuele aanwijzing LWOO’. Als je zo’n aanwijzing hebt, dan verandert er meestal niks. Je blijft LWOO-ondersteuning krijgen, tenzij de school aangeeft dat het voor jou niet meer nodig is. In sommige regio’s wordt nog wel gewerkt met individuele aanwijzingen LWOO. Als je gaat verhuizen naar een school waar dat nog zo is, dan blijft jouw individuele aanwijzing geldig.

Meer informatie over de verandering van de werkwijze kun je lezen in dit artikel. Leerwegondersteuning (LWOO) verandert – Passend Onderwijs Drenthe

Meer informatie over de manier waarop basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs ervoor zorgen dat de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs goed verloopt, kun je lezen in de ‘Afspraken overstap PO/VO‘.

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?