Direct naar de inhoud.

Wat is voortgezet speciaal onderwijs?

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen met zwaardere leerproblemen en/of problemen met hun gedrag. Bijvoorbeeld leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen die niet goed kunnen horen of zien of leerlingen met psychische problemen. Op deze scholen zijn de klassen kleiner, de programma’s aangepast en is veel deskundigheid aanwezig.

Vroeger werden scholen voor speciaal onderwijs ingedeeld in vier soorten. Deze soorten werden clusters genoemd. Nu is dat officieel niet meer zo, maar in de praktijk kom je ze nog steeds vaak tegen. Daarom leggen we hieronder uit wat de verschillende clusters inhouden.

Cluster 1: Blinde of slechtziende kinderen (visueel gehandicapte leerlingen).
Cluster 2: Dove en slechthorende kinderen. Ernstige taal- en spraakproblemen.
Cluster 3: Lichamelijke handicap of verstandelijke beperking. Zeer moeilijk lerende, langdurig zieke kinderen of kinderen met epilepsie.
Cluster 4: Kinderen met gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

De speciale scholen voor cluster 3 en 4 vallen onder de samenwerkingsverbanden. De speciale scholen voor cluster 1 en 2 zijn apart georganiseerd.

In de regio Noord- en Midden- Drenthe zijn er verschillende speciale scholen. Deze zijn gevestigd in Assen. Het is ook mogelijk om een speciale school buiten de regio te kiezen. Bekijk hier de locaties van de verschillende scholen. 

Voortgezet speciaal onderwijs scholen in de regio:
• Speciaal Onderwijs (VSO) WA van Lieflandschool – Plateau
• Speciaal Onderwijs (VSO) De Atlas – RENN4 (meerdere locaties)

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?