Direct naar de inhoud.

Welke basisondersteuning biedt mijn middelbare school?

De school moet zorgen voor een veilig schoolklimaat en moet een leerling hulp kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen. Zoals leesproblemen en rekenproblemen. Dat heet basisondersteuning. De scholen van het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken wat ze moeten kunnen bieden. Hoe de school dit uitvoert, staat in het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Bij de uitvoering van de basisondersteuning kan de school deskundigen inschakelen. Meestal maken zij daarbij gebruik van de deskundigen uit het expertiseteam van het schoolbestuur. Deze expertiseteams bestaan meestal uit orthopedagogen en specialisten op het gebied van leren en gedrag. Ook worden deskundigen van andere organisaties betrokken, bijvoorbeeld jeugdmaatschappelijk werk, ambulante begeleiders op het gebied van medische en lichamelijke beperkingen en jeugdzorg.

Onder de basisondersteuning valt ook het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). LWOO is bedoeld voor leerlingen die het niveau van het Vmbo aan kunnen, maar extra begeleiding nodig hebben vanwege leerachterstand(en). Ieder samenwerkingsverband regelt dit anders. In het samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe kom je in aanmerking voor Leerwegondersteunend onderwijs als je daarvoor een aanwijzing hebt. Hiervoor gelden speciale criteria. De aanvraag voor de aanwijzing LWOO vindt plaats in samenspraak met de basisschool, de ouders en de middelbare school. De middelbare school beslist en legt hierover verantwoording af aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is van plan om de huidige werkwijze te veranderen. Lees hier meer over LWOO.

Praktijkonderwijs (PRO) is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen voor wie de verwachting is dat het behalen van een Vmbo-diploma te moeilijk wordt. Deze leerlingen leren over het algemeen beter in de praktijk. Voor deelname aan Praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Hiervoor gelden wettelijk vastgelegde criteria. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het PRO gebeurt door de Praktijkschool en vindt plaats in samenspraak met de basisschool en de ouders. De aanvraag wordt ingediend bij het samenwerkingsverband en het samenwerkingsverband besluit hierover. De Praktijkschool in Assen heeft een PRO/Vmbo-groep. In deze groep zitten leerlingen die misschien na een of twee jaar kunnen doorstromen naar een Vmbo-school. De Praktijkschool werkt hiervoor samen met de Vmbo-scholen in de regio.

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?