Direct naar de inhoud.
20 juni 2023 | 1.00 minuten leestijd

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs Noord- en Midden- Drenthe hebben beide hun jaarverslag over kalenderjaar 2022 vastgesteld. Het jaarverslag geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten, de doelen en de bereikte resultaten en de financiële middelen die daarbij zijn ingezet. Met het jaarverslag legt het samenwerkingsverband verantwoording af.
Jaarverslag swv primair onderwijs
Jaarverslag swv voortgezet onderwijs

Doelmatige inzet van middelen

De laatste jaren is er in de politiek veel aandacht voor de doelmatigheid van de inzet van geld. Zet het samenwerkingsverband de middelen in gericht op de doelen van passend onderwijs en zet je het geld zo in dat het ook lukt om deze doelen te halen? De beide samenwerkingsverbanden constateren dat ze de middelen doelmatig inzetten.

Tijdens het inspectiebezoek aan het samenwerkingsverband primair onderwijs in 2022 kreeg het samenwerkingsverband de opdracht om in het jaarverslag meer aandacht te geven aan het toezicht op de doelmatige inzet van financiële middelen. Ook kwam naar voren dat er in het jaarverslag een toelichting moet worden gegeven op het risicobeheersings- en controlesysteem. In het jaarverslag over 2022 is aan deze twee opdrachten voldaan.

Pleidooi voor uitstel maatregel korting op reserves

De samenwerkingsverbanden maken zich zorgen over de dreiging van een algemene korting voor alle samenwerkingsverbanden tijdens het boekjaar 2023. Voor het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs zou dat betekenen dat er tussentijds moet worden bijgestuurd en dat er minder geld is voor de uitvoering van het Ondersteuningsplan. Voor het samenwerkingsverband primair onderwijs zou de algemene korting (die later weer wordt teruggestort) een vervelende bureaucratische handeling vergen. De samenwerkingsverbanden dringen er bij de minister op aan om de aangekondigde maatregel uit te stellen.

Beide samenwerkingsverbanden streven ernaar om een realistische financiële reserve aan te houden. Deze reserve moet groot genoeg zijn om onverwachte tegenvallers op te vangen, maar het is ook niet de bedoeling om onnodig geld op de bank te laten staan. In opdracht van het ministerie hebben alle samenwerkingsverbanden in Nederland in 2021 een plan opgesteld over de wijze waarop ze ervoor willen zorgen dat er medio 2023 geen onnodige reserves (meer) zijn. In beide samenwerkingsverbanden in Noord- en Midden- Drenthe verloopt dit volgens plan. Het samenwerkingsverband primair onderwijs heeft per 31 december 2022 geen bovenmatige reserve. Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs zit op dat moment, na een jarenlange zorgvuldige afbouw van de te hoge reserve, nog net boven de norm. In de begroting 2023 is uitgegaan van een verdere afbouw tot onder de norm.


Wie meer wil lezen over dit onderwerp: Position paper; ‘Waarom samenwerkingsverbanden reserves hebben

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?