Direct naar de inhoud.

Bij wie moet ik zijn met vragen over Passend onderwijs?

Voor vragen over passend onderwijs kunt u terecht bij de school van uw kind. Dat is altijd de eerste stap. De leraar en/of de intern begeleider van de school is het eerste aanspreekpunt. De intern begeleider heeft zicht op de ontwikkeling van uw kind en de mogelijkheden voor ondersteuning op school. De directeur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en ondersteuning op school.
Als sprake is van een ingewikkelde situatie en u komt er samen met de school niet uit, dan kan contact op worden genomen met de regievoerder zorgplicht van het schoolbestuur. De regievoerder zorgplicht kan u doorschakelen naar de juiste persoon in de organisatie. De regievoerder zorgplicht bewaakt dat alle leerlingen een passend onderwijsaanbod hebben en dat er geen (of zo weinig mogelijk) thuiszitters zijn.
Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor passend onderwijs en zorgplicht op alle scholen die onder het schoolbestuur vallen.

Als u er met de school en het schoolbestuur niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband. Dit kunt u doen door ons een bericht te sturen via onze website, waarin u de situatie uitlegt. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Als u ook met het samenwerkingsverband niet tot een goede oplossing komt, dan kunt u contact opnemen met de landelijke onderwijsconsulent.

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?