Direct naar de inhoud.

Wat voor hulp kan ik van een basisschool verwachten?

Welke hulp geeft een school? Kinderen kunnen heel verschillende hulp nodig hebben. Zoals hulp bij het plannen en organiseren van schoolwerk of extra oefening van de stof. Of uitleg in kleine groepjes bij lezen of rekenen. En bijvoorbeeld hulp bij de gymles of een aangepaste stoel. Hulp wordt verdeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning. Samenwerkingsverbanden kunnen zelf afspreken wat zij verstaan onder basisondersteuning en wat zij verstaan onder extra ondersteuning. In het samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe wordt extra ondersteuning vrijwel alleen op speciale (basis) scholen geboden.

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?