Direct naar de inhoud.

Welke speciale basisscholen zijn er in de regio?

We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk op een gewone basisschool in de buurt naar school kunnen gaan. Soms is dat niet langer de best passende plek voor uw kind. In de regio Noord- en Midden- Drenthe zijn verschillende soorten speciale scholen. Deze zijn gevestigd in Assen.

  • Speciaal basisonderwijs (SBO) De Meander – Plateau Assen
  • Speciaal basisonderwijs (SBO) De Boei – CKC Drenthe
  • Speciale school cluster 2 Nevenvestiging onderbouw Tine Marcusschool (SO) – Kentalis
  • Speciale school cluster 3 W.A. van Liefland (SO) – Plateau Assen;
  • Speciale school cluster 4 De Aventurijn (SO) – RENN4;
  • Onderwijszorgarrangement UniQ-groep – CKC Drenthe – RENN4.

Bekijk hier de locaties van de verschillende scholen. Het is natuurlijk ook mogelijk om een speciale school buiten de regio te kiezen. Als uw kind is aangewezen op speciaal onderwijs biedt de gemeente waar uw kind woont mogelijkheden voor het organiseren of vergoeden van het vervoer naar school. De gemeente gaat ervan uit dat u dan kiest voor de meest dichtbijgelegen speciale school, waar uw kind terecht kan.

Speciaal basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs is onderwijs voor kinderen met lichte leerproblemen, zoals problemen met concentreren, leren of motoriek. Het is bedoeld voor kinderen die méér extra hulp nodig hebben dan de basisschool kan geven. De klassen zijn meestal kleiner, zodat er minder prikkels zijn en er is méér extra hulp. De leerdoelen (wat kinderen aan het eind van de schooltijd moeten kunnen) zijn dezelfde als op een gewone school.

Speciaal onderwijs

Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen met zwaardere leerproblemen en/of problemen met hun gedrag. Bijvoorbeeld kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen die niet goed kunnen horen of zien of kinderen met psychische problemen. Op deze scholen zijn de klassen kleiner, de programma’s aangepast en is veel deskundigheid aanwezig.

Vroeger werden scholen voor speciaal onderwijs ingedeeld in vier soorten. Deze soorten werden clusters genoemd. Nu is dat niet meer zo. Maar toch worden die clusters soms nog zo genoemd. Daarom leggen we hier uit wat de verschillende clusters zijn.

  • Cluster 1: Blinde of slechtziende kinderen (visueel gehandicapte leerlingen).
  • Cluster 2: Dove en slechthorende kinderen. Ernstige taal- en spraakproblemen.
  • Cluster 3: Lichamelijke handicap of verstandelijke beperking. Zeer moeilijk lerende, langdurig zieke kinderen of kinderen met epilepsie.
  • Cluster 4: Kinderen met gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

De speciale scholen voor cluster 3 en 4 vallen onder de samenwerkingsverbanden. De speciale scholen voor cluster 1 en 2 zijn apart georganiseerd.

Onderwijszorgarrangement UniQ

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hoogbegaafdheid in combinatie met hardnekkige gedragsproblemen is er binnen de regio de mogelijkheid om deel te nemen aan de UniQ-groep.

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?