Direct naar de inhoud.

Welke basisondersteuning biedt mijn basisschool?

Een school moet een leerling hulp kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen. Zoals lees- en rekenproblemen. Dat heet basisondersteuning. De scholen van het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken wat ze moeten kunnen bieden. Hoe de school dit uitvoert, leest u in het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Bij de uitvoering van de basisondersteuning kan de school deskundigen inschakelen. Meestal maken zij daarbij gebruik van de deskundigen uit het expertiseteam van het schoolbestuur. Deze expertiseteams bestaan meestal uit orthopedagogen en specialisten op het gebied van leren en gedrag. Ook worden deskundigen van andere organisaties betrokken, bijvoorbeeld jeugdmaatschappelijk werk, ambulante begeleiders op het gebied van medische en lichamelijke beperkingen en jeugdzorg.

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?